จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline
วันที่โพสต์: 10/03/2016
โดย: thuycapra

จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline

ภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นอีกภาษาที่สำคัญมากๆ ยิ่งถ้าเราเรียนรู้มากเท่าไหร่ โอกาสในการประสบความสำเร็จก็มีมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งในปัจจุบันตามบริษัทต่างๆ ที่รับสมัครงาน ล้วนก็ต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ดี บางที่เน้นคะแนน TOEIC ต้องผ่าน 550 – 650 คะแนน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย บางคนสอบหลายรอบด้วยซ้ำ! แต่อย่าเพิ่งท้อใจไป เพื่อนๆ คนไหนที่อยากมีคะแนน TOEIC สูงๆ ต้องตามทีนเอ็มไทยลองมาฟังเทคนิคดีๆ จาก สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ TOEIC กันดีกว่าค่ะ ว่าจะมีเทคนิคพิชิตคะแนนสอบ TOEIC อย่างไรบ้าง? และถ้าหากบางคนมีเวลาเตรียมตัวน้อย ต้องรีบใช้คะแนน TOEIC ในกาเรียนต่อหรือสมัครงาน ควรเตรียมตัวอย่างไรดี? จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outlineจัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วัน

DAY 1 : Word Forms, Count Nouns VS Uncount Nouns, Pronouns, Prepositions, Conjunctions, Verbs

วันแรกพื้นฐานต้องปูให้ปึ้ก! ทบทวน Word Forms หรือการใช้ Part of Speech สำคัญมากสำหรับการทำ Sentence Completion 52 ข้อของ ซึ่ง TOEIC มีคำถามเกี่ยวกับ Part of Speech หรือ Word Forms เกือบครึ่ง เราควรทบทวน Suffix หรือคำลงท้ายที่บอกคำแต่ละประเภท นอกจากนี้การรู้ Suffix จะช่วยทำให้เราสามารถขยายครอบครัวคำศัพท์ของเราได้มากขึ้น เช่น

 • beauty (n.) ความสวยงาม คำที่ลงท้ายด้วย –ty บอกคำนาม
 • beautiful (adj.) ที่สวยงาม ลงท้ายด้วย –ful บอกคำคุณศัพท์
 • beautifully (adv.) อย่างสวยงาม ลงท้ายด้วย –ly บอกกริยาวิเศษณ์
 • beautify (v.) ทำให้สวยงาม ลงท้ายด้วย –ify บอกคำกริยา

ประเภทคำนามในภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น นับได้ (Count Nouns) และ นับไม่ได้ (Uncount Nouns) เราต้องสามารถแยกว่าคำไหนนับได้ คำไหนนับไม่ได้ เพราะมีผลกับการเลือกคำอย่างเช่น coconut นับได้สามารถทำให้เป็นพหูพจน์ได้ด้วยการเติม –s ใช้กับ many ได้ แต่ใช้กับ much ไม่ได้ เป็นต้น

Pronouns (คำสรรพนาม) ทบทวนว่าสรรพนามที่บอกประธาน กรรม แสดงความเป็นเจ้าของมีตัวอะไรบ้าง แทนเพศอะไร คนหรือสัตว์หรือสิ่งของ แทนสิ่งเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง อย่างเช่น ถ้าเจอโจทย์ Mr. Thomas แทนได้ด้วย He หรือ The employees แทนด้วย they อย่างนี้ เป็นต้น

Prepositions (คำบุพบท) ระบุตำแหน่ง อยู่ด้านบน ด้านล่าง ระหว่าง ตามทาง อย่างเช่น in, on, at เรียงจาก scale ใหญ่ไปเล็ก

 • in : มักจะบอกตำแหน่งใหญ่ ๆ อย่าง in three years หรือบอกเวลาที่พูดถึงหลาย ๆ ปี เช่น in the country
 • on : เล็กลงไปนิด บอกวัน on Mondays หรือ on the island
 • at : ระบุตำแหน่งที่ชี้ชัดเจาะจงไปเลย เช่น at 3 pm หรือ at the store

Conjunctions (คำสันธาน/คำเชื่อม) ควรจะมีรวบรวม และแยกประเภทไว้ เช่น

 • because, since, for, as, as a result of – บอกเหตุ
 • so, therefore, consequently – บอกผลลัพธ์
 • but, yet, still, however, though, although, even if – บอกสิ่งที่ขัดแย้ง
 • additionally, apart from, in addition to – เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล

Verbs แบ่งประเภท Verb แท้ Verb ช่วย หรือการผันแบบ Irregular verbs อย่าง Verb ช่วยที่เราเจอกันบ่อย คือ verb to be, verb to have, verb to do, shall, should, can, could, may, might รูปปัจจุบันและรูปการคาดเดาในอดีต


DAY 2 : Subject-Verb Agreement, Tenses, Passive Voice, Present Subjunctive, Gerunds and Infinitives

วันที่สองนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วย ‘Subject-Verb Agreement’ เรื่องนี้สำคัญสุดๆ เพราะถือเป็นพื้นฐานของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การผันประธานและกริยา อาศัยเรื่อง Tenses เรื่อง Voice ทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกหลัก

โดยให้ทบทวน Tense โดยเน้นเรื่องคำบอกเวลา อย่างเช่น last night เจอคำนี้ใช้กับ Past Simple ถ้าเจอ currently ใช้ tense ที่เป็น Present รวมถึงดูหลักการทำประโยคให้เป็น Passive Voice ถ้าประธานประโยคโดนกระทำ ต้องผันโดยมีพื้นฐานของ Verb ในรูป Verb to be + V.3

และที่อาจจะไม่ค่อยเจอบ่อยในข้อสอบ แต่ก็ควรจะทบทวนคือ Present Subjunctive กริยาอย่าง advise, suggest, intend, insist that ถ้าตามด้วยกริยา ต้องตามด้วย V.1 แบบไม่ผัน เช่น The doctor advised that he be careful while driving.

จากนั้น ฝึกรูปแบบคำที่ตาม Verb ที่ต้องดูว่ากริยารูปไหนตามคำไหนอย่าง enjoy ก็ต้องตามด้วย V.ing หรือกริยาอย่าง plan ก็ตามด้วย to + V.1


DAY 3 : Causative Forms, Comparisons, Adverbs of Frequency, Word Choices, Clauses, Conditionals

มาถึงวันที่สามของการเตรียมสอบ TOEIC กันแล้ว อีกนิดนึงเราก็จะทบทวนพื้นฐานไวยากรณ์หมดแล้ว >,<

Causative Forms หรือรูปกริยาที่บอกว่า เหตุการณ์หนึ่งทำให้ใครเป็นยังไง เช่น แฟนเก่าทำเราร้องไห้ The ex-boyfriend made me cry. จะเห็นได้ว่า รูปกริยา make someone do something อย่างนี้เป็นต้น

คำที่สำคัญกับการสอบ TOEIC ก็อย่าง help, let, make, have, get เช่น Help someone do something, Let someone do something, Make someone do something, Have someone do something / Have something done

เรื่องโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ถ้าบอกว่าเท่ากันต้อง as ….adj/adv… as ถ้าไม่เท่ากัน not so …adj/adv… as หรือ not as …adj/adv… as และถ้าเปรียบเทียบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า ต้องจำไว้ว่า มี –er ตบหางแล้ว อย่าใส่ more นำหน้าอีกนะจ๊ะ และถ้าเปรียบเทียบของแค่ 2 อย่าง ให้ได้มากที่สุดแค่ขั้นกว่าเท่านั้น ส่วนขั้นสูงสุดจะต้องมี The นำหน้าเสมอ เช่น The most incredible person เป็นต้น

เรื่องการบอกความถี่บ่อย แยกออกเป็น 2 แบบ คือ บอกแบบเจาะจง และไม่เจาะจง

– ถ้าบอกเจาะจง : once a month, twice a week สังเกตว่าเราจะไม่ใช้ one time หรือ two times ส่วนต่อไปเราจะใช้ article เจ้าตัว a, an เข้ามา และคำบอกเวลาจะเป็นเอกพจน์ค่ะ

– บอกแบบไม่เจาะจง : always, sometimes, frequently พวกนี้ล้วนบอกความเป็น Present Simple มันเชื่อมโยงกันอยู่ และให้ระวัง! ถ้ามี never, seldom, hardly, rarely, scarcely ที่แปลว่า ไม่เคย และ ไม่ค่อย ในประโยคเราไม่ซ้ำ not ไปอีกนะ เช่น She seldom calls me. นางไม่ค่อยโทรหาฉันเลย ใช้ seldom ก็เทียบเท่า not แล้วนะคะ

ส่วนเจ้า word choices นี่เป็นเรื่อง vocabulary ในคลังของแต่ละคนนะจ๊ะ ลองแทนความหมายลงไปในช่องว่างแล้วได้ความสมบูรณ์หรือไม่ เรื่อง clause อนุประโยค อ่านดีๆ ว่า มันเป็นประโยคมี Verb ที่เป็นประโยคสมบูรณ์รึยัง และฝึกฝนในเรื่องประโยคเงื่อนไขอย่างพวก if-clause 4 แบบ ช่วยชีวิตเราในข้อสอบได้ 1-2 ข้อเลยนะ


DAY 4 : Grammar Review ทบทวนทุกหลักไวยากรณ์ และทำแบบฝึกหัดจากข้อสอบ

จบไปสำหรับ 3 วันเนื้อหาแน่นปึ้ก! กลับมารีวิวทั้งหมดแบบไวๆ ทำความเข้าใจ ทบทวนให้แน่นปั้ก แล้วทำแบบฝึกหัดจากข้อสอบ TOEIC อ๊ะๆ! ใครที่ติดนิสัย ตอบผิดแล้วลบแก้ ขอแนะนำว่าอย่าเลยนะ! การที่เราทำผิด เราควรจะขีดกากบาทสีแดงใหญ่ ๆ ไปเลย ให้รู้เลยว่า จุดนี้ต้องแก้ไข จำส่วนที่เราผิด มีประโยชน์กว่าข้อที่เราทำถูกหลายเท่าเลยล่ะ

DAY 5 – DAY 8 : Grammar Practices

4 วันต่อจากนี้ ซ้อม ซ้อม ซ้อม และก็ซ้อม! ทฤษฎีปึ้ก ปฏิบัติต้องแน่นปั้ก ซ้อมทำข้อสอบ ในเว็บไซต์มีให้ทำกันฟรีๆ มากมาย แนะนำเข้าเว็บนี้ได้เลย http://www.toeic-online-test.com/free-toeic-tests/english-grammar/index.htm ฝึกฟรี มีข้อสอบให้ซ้อมมือถึง 17 TOEIC Mock Test (English Grammar) และยังมีแบบฝึกหัดในเรื่องอื่น ๆ อีกที่เกี่ยวกับการสอบ TOEIC ฟรีและดีอย่างนี้ ลุยเลย!

สำหรับวันที่ 9 ถึงวันที่ 16 ในการเตรียมสอบ TOEIC จะมีอะไรบ้าง ก็อย่าลืมติดตามได้ในบทสัมภาษณ์ครั้งต่อไปนะคะ และหากเพื่อนๆ คนไหนต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOEIC สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/ สำหรับ วันนี้ teen.mthai.com และ chulatutor.com ขอลาไปก่อน ขอให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือและโชคดีในการสอบนะคะ ^^

DAY 9 : Photographs

สอบฟัง Part I ที่เราจะต้องเจอคือ รูปภาพ 10 รูปตอบคำถาม 10 ข้อ เราจะได้รูปภาพแล้วให้ฟัง 4 choices จากนั้นเลือก choice ที่ใช่กับในภาพ เข้าลิงค์นี้เลย http://www.english-test.net/toeic/listening/#photographs เพื่อฝึกการทำข้อสอบตอบคำถามรูปภาพ

เทคนิคดีๆ ก็มีให้จ้า การสอบ Listening Test : Photographs เราต้องฝึกการ แต่งประโยคตามภาพที่เห็นจริงไว้ล่วงหน้า จากนั้นเช็คผิดหรือถูกหลังจากได้ยินเสียงอ่าน Choice

สิ่งที่ต้องระวังโดนหลอกในพาร์ทนี้คือ

1. คำที่มีฟังดูคล้ายมาก ๆ แต่ไม่ใช่ เช่น รูปแป้นบาสเกตบอล แต่มีตัวเลือกว่า The basket is hanging on the wall. ที่แปลว่า ตะกร้าแขวนอยู่ตรงผนัง ไม่เกี่ยวกับบาสเกตบอลซักนิดเลย

2. คำหลักถูกต้องแล้ว แต่ใช้ในประโยคที่ไม่ตรงกับในรูป เช่น รูปคนว่ายน้ำในทะเลที่มีคลื่น People are waving from the ocean. ประโยคนี้จะกลายเป็นว่า คนกำลังโบกมือจากกลางทะเล wave (v) แปลว่าโบกมือ

3. คำที่ฟังดูเกี่ยวข้องนะ แต่ไม่ได้อยู่ในรูป เช่น รูปคนคุยกัน 4 คนใส่สูทดูเป็นทางการ ตัวเลือกบอกว่า The friends meet up to talk about their work. จะกลายเป็นบรรยากาศเป็นกันเองเพื่อนคุยกันเรื่องงาน แทนที่จะเป็นคนทำงานนัดพบคุยธุรกิจกัน

ต้องค่อย ๆ ตัดข้อสอบ TOEIC ที่หลอกเราเหล่านี้ออก ฟาดคะแนนกันไปเลย

DAY 10 : Question-Response

Part II ของข้อสอบ TOEIC Listening เป็นพาร์ทการตอบสนองคำถาม โดยเราจะได้ยินเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงถาม ผู้สอบ TOEIC มีหน้าที่ตอบคำถาม โดยเลือกจากตัวเลือก 3 ข้อ A B C เพื่อนๆ สามารถฝึกกันได้จากลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=YBQ-irnWrmY  เป็นPractice แบบ Full Listening เต็ม ๆ 100 ข้อเลย

สิ่งที่เราต้องตั้งใจฟังในพาร์ทนี้คือ Wh-Questions โจทย์ต้องการจะรู้ who, what, when, where, why, how, how much, how many อีกทั้งพวก Tag ท้ายประโยคอย่าง isn’t she? Aren’t you? เพื่อจะจับประเด็นว่าเค้าต้องการถามตอบแบบยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่ คำถามที่ถามเป็น Yes/No Question หรือไม่  สำหรับคำตอบ จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ตอบคำถามแบบ Wh-Questions และคำตอบ Yes/No Question ถ้าเราแน่ใจแล้วว่าคำถามเป็นประเภทไหน ตัดชอยส์ออกได้อย่างง่ายดาย

*สิ่งที่ต้องระวังข้อสอบ TOEIC* คือ การตอบคำถามแบบ Yes/No Question ไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นด้วย Yes หรือ No เสมอไป เช่น Why not? ทำไมจะไม่ล่ะ ก็คือ ไปสิ เอาสิ หรือ That’s not a good idea. นั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย ก็คือ ตอบปฏิเสธนั่นเอง

DAY 11 : Conversations + Short Talks

วันนี้ถือเป็นการฝึกฟัง TOEIC ที่ต้องใช้สติและสมาธิอย่างมาก เพราะหลายคนรู้สึกว่าการตอบคำถาม 60 ข้อหลังที่มีทั้ง 10 Conversations ตอบคำถาม 30 ข้อ Conversation ละ 3 ข้อ + 10 Short talks ตอบคำถาม 30 ข้อ Talk ละ 3 ข้อ ถือว่ายากที่สุดในการทำ Listening Test ของ TOEIC แล้ว เพราะถ้าฟังหลุด สติหลุด หายไปเลยจ้า 3 ข้อ เอาล่ะ ไม่รอช้ามาเตรียมตัวกัน

เทคนิคของทั้งสองส่วนคือ …  ก่อนเราจะได้ยินเค้าคุยกันหรือ Talk กัน เรายังพอมีเวลาช่วงเงียบๆ ได้กวาดสายตาดูคำถาม 3 ข้อที่เราจะต้องตอบก่อน ย้ำว่าต้องดูทีละ 3 ข้อ ทำเป็นขยักๆ ไป อย่าใจร้อน กวาดสายตาไปที่โจทย์และตัวเลือกอย่างรวดเร็ว ให้จับที่ keyword พวก is am are ตรงนี้ไม่สำคัญเท่าคำว่า work hard exhibition bill ขีดเส้นใต้เอาไว้ ถ้าหากทัน

DAY 12 : Listening Practice Review

หลังจากฝึกฟัง TOEIC มาอย่างขยันขันแข็งเป็นเวลา 3 วันแล้ว ได้เวลาทบทวนการฟังทั้งหมด โดยจับเวลาและทำข้อสอบ TOEIC ฝึกจากเว็บนี้ได้เลย  https://www.youtube.com/watch?v=k1taTAA7vRI ให้เปิดฟังและทำอย่างตั้งใจ จัดบรรยากาศให้เหมือนการสอบ TOEIC ใส่หูฟัง นั่งทำในที่เงียบๆ ร้านกาแฟคนจอแจ ไม่แนะนำนะคะ!!! เพราะจะทำให้เราไม่ได้ focus อย่างเต็มที่ ทำเสร็จแล้วเช็คว่าคำตอบเราผิดที่ข้อไหน ย้อนกลับไปฟังข้อนั้นอีกซัก 3 รอบ นึกความรู้สึกแรกที่เราตอบข้อที่ผิด อาจจะเกิดอารมณ์ อ๋อ! ผิดอย่างนี้นี่เอง รู้แล้วแก้ไข ไม่ผิดซ้ำ คะแนนมาเป็นกอบเป็นกำแน่นอน!

DAY 13 : E-mail, ป้ายประกาศ, บทความ + คำศัพท์

ฝึกทำข้อสอบ TOEIC ที่เป็น การอ่าน E-mail ซึ่งออกสอบใน Reading Comprehension ทุกครั้ง โดยจับประเด็นให้ไวตั้งแต่ 2 ประโยคแรก ซึ่งขึ้นต้น E-mail ถือเป็น main idea เช่น E-mail ขึ้นต้นด้วย I apologize for any inconvenience caused. อีเมล์นี้กำลังจะขอโทษอะไรซักอย่าง 2 ประโยคแรกช่วยได้มาก

ต่อมา ป้ายประกาศ ไม่ว่าจะเป็น ประกาศรับสมัครงาน หรือ ประกาศตารางเวลา ต่าง ๆ ถือว่าไม่ยาก เพราะในป้ายประกาศจะชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการจะบอกอะไร ให้หา Keyword อย่างประกาศหางานมักจะมีคำว่า Position Required Qualifications ตรงนี้ คำถามที่เกี่ยวกับป้ายประกาศจะถามเรื่องรายละเอียด และให้ระวังโจทย์ที่มีคำว่า NOT หรือ EXCEPT ที่มักจะถามว่าต่อไปนี้ใช่ทั้งหมด ยกเว้นข้อใด อย่าด่วนใจไปตอบข้อที่เราว่าใช่ โดยไม่ได้อ่านโจทย์อย่างละเอียด จะเสียคะแนนไปง่าย ๆ

และสุดท้ายสำหรับวันนี้ เราจะฝึกการอ่านบทความที่เกี่ยวกับการทำงาน เช่น เรื่อง Profit ผลกำไรของบริษัท เรื่องเศรษฐกิจ หรือความเปลี่ยนแปลงขององค์กร คำศัพท์จัดว่าเป็นทางการอยู่มาก ควรจะมีคลังคำศัพท์ของเราไว้ แนะนำให้เข้าเว็บนี้เลย https://www.vocabulary.com/lists/196080#view=notes มีศัพท์ที่ออก TOEIC บ่อย ๆ ให้ถึง 600 คำ


DAY 14 : E-mail, ป้ายประกาศ, โฆษณา + คำศัพท์

สูตรเดิมกับเมื่อวานเลย คือทำข้อสอบ TOEIC E-mail ป้ายประกาศ และอ่านโฆษณาเพิ่ม โฆษณาอาจจะเรื่องการ Discount ลดราคา โปรโมชั่น เชิญชวนเข้ามาลิ้มลองรสชาติอาหาร ซึ่งคำตอบก็อยู่ในโฆษณานี้ การอ่าน ฝึกอ่านแบบ Active Reading คือการอ่านจับรายละเอียด ซึ่งถึงแม้ว่าคำศัพท์บางคำเราจะไม่เข้าใจมันเลย ให้ใช้บริบท (Context) โดยรอบเป็นตัวชี้โพรงเรา ว่าความหมายมันน่าจะประมาณไหน ไม่หยุดอ่านแม้จะไม่เข้าใจคำศัพท์ ขีดเส้นใต้คำที่ไม่เข้าใจไว้ เมื่อตอบคำถามหมดแล้วถึงจะเปิดดิกชันนารี่หาความหมายคำที่มันคาใจ (เสียงพี่เจ เจตรินมาเลย)

DAY 15 : E-mail, ป้ายประกาศ, Postcard, กำหนดการ, บทความในหนังสือพิมพ์, โฆษณา + คำศัพท์

วันนี้มีเพิ่ม โปสการ์ด กำหนดการ (Agenda) บทความตามหนังสือพิมพ์เข้ามา การอ่านโปสการ์ด สำหรับพื้นที่ที่น้อยนิด การเขียนมีคำจำกัด ดังนั้นต้องเข้าใจว่าโทนของโปสการ์ดสื่ออะไร ไม่ยาก

เวลาอ่านสิ่งที่เขียนตอบกลับไปมา Reply ตอบกลับมายาว ๆ ที่เราจะเจอตอนสอบอ่าน TOEIC หลัง ๆ ให้ระวังสลับสับสนคนไหนส่ง คนไหนรับ Dear Tim ไม่ได้แปลว่า Tim เขียน Tim เป็นคนรับ คนที่ลงท้ายต่างหากคือคนส่ง เพราะฉะนั้นมีสตินะจ๊ะ ตัวเลือกในโจทย์จะหลอกเราแน่นอน

DAY 16 : E-mail, การ์ดเชิญ, บันทึกข้อความ, โบรชัวร์, แบบฟอร์มลงทะเบียน, โฆษณา + คำศัพท์

กรี๊ด! วันที่ 16 แล้ว หายใจไม่ทั่วท้องกันเลย เพราะพรุ่งนี้ก็จะสอบ TOEIC แล้ว วันนี้ เราจะเน้นเตรียมตัวก่อนสอบแบบไม่เร่งรัด ไม่เครียดมาก ฝึกทำข้อสอบ TOEIC กันชิว ๆ

โดยวันนี้เพิ่มเติมคือ การ์ดเชิญ โบรชัวร์ แบบฟอร์มลงทะเบียน บันทึกข้อความเข้ามา รูปแบบการอ่านมีลักษณะคล้ายกันอยู่แล้วอย่าง บันทึกข้อความคล้ายกับกับ E-mail โบรชัวร์และป้ายประกาศคล้ายกับ โฆษณา พร้อมทั้งท่องศัพท์เท่าที่ได้ ไม่นอนดึก พรุ่งนี้เช้าพร้อมตื่นอย่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่า เต็มที่สำหรับวันสอบ TOEIC พรุ่งนี้

ถ้าจะฝึกทำข้อสอบ TOEIC อ่านโค้งสุดท้ายเข้าไปที่ http://www.toeic-online-test.com/free-toeic-tests/reading-comprehensions/index.htm  มีข้อสอบ TOEIC ให้เราฝึกอ่านมากมาย และที่สำคัญคือฟรี


เครดิต

ประเภท: บันทึก

บล็อกที่น่าจะชอบ

20/12/2016
ดีจ้าาาาา !!! แอดมินรายงานตัวอีกครั้งวันนี้มี Scoop สนุกๆ มาฝากเหมือนเดิม ด้วยความที่เป็นช่วงพักเที่ยง กระเพาะเริ่มกรีดร้องโหยหวนหาของกิน แอดเลยเอาภาพเปรียบเทียบเมนูอาหาร 3 เวอร์ชั่น "มัง - เมะ - จริง " จากเรื่อง Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ มาทรมาน..
25/10/2015
ตามหัวข้อเลยค่ะ พอดีเราไปรื้อพวก Step สีน้ำอันเก่าๆมาแล้วพบว่าตัวเองทำไว้เยอะหลายอันเหมือนกันนะเนี่ยสมัยยังเล่น Exteen เราก็เคยทำไปลงอยู่สองอันค่ะ ช่วงนั้นยังฝึกแรกๆอยู่เลย เรายังใช้สีพวก Pentel , Sakura อยู่ช่วงที่เปลี่ยนมาเริ่มใช้ Winsor,Van gogh รู้สึก
13/12/2016
สวัสดีค่ะ หางปุยเองค่ะ ' 3 ' อยากจะลองหาโต๊ะนักวาดมืออาชีพมาลงในบล็อกดู จริงๆบล็อกตามเว็บก็มีรวบรวมเอาไว้หลายเว็บแล้ว แต่ว่าโต๊ะของอาจารย์ tsugumi ohba นี่หาเต็มๆไม่ค่อยมีเลย เลยตั้งใจจะรวบรวมไว้แต่เฉพาะนักวาดที่หางชอบค่ะ1 เริ่มที่คนแรก คนนี้ชอบที่สุดแล้
28/02/2017
ใน part นี้ จะพูดถึงเรื่องของ การวาดทรงผมก่อนนะครับ *0*ถ้าพร้อมจะ เกาหัวและมึนสารระเหย ของ how to นี้แล้ว ก็เริ่มอ่านเลยคนับ-0--------------------... สงสัยอะไร หรือ อยากคุยเล่น คอมเมนท์กันให้เต็มที่เลยครับใครมีเรื่องอะไรอยากให้เขียน ลองเสนอกันเข้ามาได้นะค
ส่ง
ความคิดเห็น ()