LORD OF KUWEN : CHAPTER 1 : OUTBREAK
TheLastAvata
นักเขียน :
TheLastAvata
อัพเดทล่าสุด: 26/09/2015
สถานะ: -
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

"ธเนศวร" มนุษย์ผู้ค้นพบสัจธรรมแห่งความจริงว่า....เทพเจ้าที่พวกเขาบูชากราบไหว้  ไม่เคยช่วยอะไรเขาได้ในยามที่กำลังจะถูกอสุรกายนรกฉีกกิน
มีแต่พลังแห่งร่างเกราะของราชันย์แห่งยักษา (กุเวร) เท่านั้น...ที่จะต่อกรกับพวกมันได้... หากจะรอแสงสว่างให้ทำลายความมืดไปเอง... มันคงช้าไป...
มีแต่เขาที่ต้องยอมเปลี่ยนตัวเองให้เป็นความมืด ที่มืดดำยิ่งกว่า...ความมืดในขุมนรกใดๆ...เพื่อกลืนกินพวกมัน ...(Dark Hero)

เรียงตาม
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

"ธเนศวร" มนุษย์ผู้ค้นพบสัจธรรมแห่งความจริงว่า....เทพเจ้าที่พวกเขาบูชากราบไหว้  ไม่เคยช่วยอะไรเขาได้ในยามที่กำลังจะถูกอสุรกายนรกฉีกกิน
มีแต่พลังแห่งร่างเกราะของราชันย์แห่งยักษา (กุเวร) เท่านั้น...ที่จะต่อกรกับพวกมันได้... หากจะรอแสงสว่างให้ทำลายความมืดไปเอง... มันคงช้าไป...
มีแต่เขาที่ต้องยอมเปลี่ยนตัวเองให้เป็นความมืด ที่มืดดำยิ่งกว่า...ความมืดในขุมนรกใดๆ...เพื่อกลืนกินพวกมัน ...(Dark Hero)