Color Series
สถานะ: -
อัพเดทล่าสุด: 12/01/2017
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก
2,535
13

เรื่องย่อ:

จะเป็นเรื่องราวที่ให้แง่คิดต่างๆ

อาจจะสะเทือนใจ เตือนใจหรือเพื่อความบันเทิงเฉยๆก้ได้คะ

เลือกบท

ส่ง
ความ
คิด
เห็น ()

เรื่องย่อ:

จะเป็นเรื่องราวที่ให้แง่คิดต่างๆ

อาจจะสะเทือนใจ เตือนใจหรือเพื่อความบันเทิงเฉยๆก้ได้คะ