land and men
สถานะ: -
อัพเดทล่าสุด: 21/08/2017
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก
7,896,974
13,924

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของหญิงสาวผู้ประสบเหตุร้าย ทำให้ต้องมาอาศัยอยู่บนเกาะประหลาด

เธอต้องปรับตัวไปตามวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ และไขข้อสงสัยปริศนาบางอย่างบนเกาะแห่งนี้

 

เลือกบท

ส่ง
ความ
คิด
เห็น ()

เรื่องย่อ:

เรื่องราวของหญิงสาวผู้ประสบเหตุร้าย ทำให้ต้องมาอาศัยอยู่บนเกาะประหลาด

เธอต้องปรับตัวไปตามวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ และไขข้อสงสัยปริศนาบางอย่างบนเกาะแห่งนี้