VINYU THE GREAT
สถานะ: -
อัพเดทล่าสุด: 06/11/2016
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก
13,549
14

เรื่องย่อ:

วิญยุ เดอะ เกรท ผลงานของ Hidden Player เป็นเรื่องราวของสงครามที่เกิดขึ้น ณ.ดาวแห่งหนึ่งที่มีสภาพคล้ายโลก

ที่ดาวดวงนี้กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว การ์ตูนแนวใหม่ที่คุณจะเป็นผู้พิสูจน์สางคราม มหากาพย์ เศรษฐกิจ การเมืองและชีวิต ใครจะเป็นคนที่อยู่บนจุดสุดยอด

 

เลือกบท

ส่ง
ความ
คิด
เห็น ()

เรื่องย่อ:

วิญยุ เดอะ เกรท ผลงานของ Hidden Player เป็นเรื่องราวของสงครามที่เกิดขึ้น ณ.ดาวแห่งหนึ่งที่มีสภาพคล้ายโลก

ที่ดาวดวงนี้กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว การ์ตูนแนวใหม่ที่คุณจะเป็นผู้พิสูจน์สางคราม มหากาพย์ เศรษฐกิจ การเมืองและชีวิต ใครจะเป็นคนที่อยู่บนจุดสุดยอด