X
7AM 7โมงเช้าอันตราย
สถานะ: ยังไม่จบ ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน
อัพเดทล่าสุด: 04/04/2018
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก
2,839,551
9,433
448,000
0

คำอธิบาย:

ทุกวันเวลา 7:00 คือจุดเริ่มต้นของคำสั่งมรณะที่นักเรียนทุกคน จะต้องทำตาม

เลือกบท

ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

ทุกวันเวลา 7:00 คือจุดเริ่มต้นของคำสั่งมรณะที่นักเรียนทุกคน จะต้องทำตาม