X
X
แค่อยากให้เธอรู้(School Tales)
ประเภท: สยองขวัญ
สถานะ: ยังไม่จบ อังคาร
อัพเดทล่าสุด: 02/11/2016
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก
52,504
83
0
0

คำอธิบาย:

เรื่องสั้น 2 ตอนจบ  เมื่อใครบางคนอยากจะบอกความรู้สึกบางอย่างให้อีกคนเข้าใจ จึงเกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้

เลือกบท

ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

เรื่องสั้น 2 ตอนจบ  เมื่อใครบางคนอยากจะบอกความรู้สึกบางอย่างให้อีกคนเข้าใจ จึงเกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้