X
X
กระจกผี (School Tales)
ประเภท: สยองขวัญ
สถานะ: ยังไม่จบ อาทิตย์ละ 1 ตอน
อัพเดทล่าสุด: 14/11/2016
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก
86,859
315
0
0

คำอธิบาย:

มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า ภายในโรงเรียนนั้น มี''กระจกวิเศษ''ที่ไม่ว่าใครจะถามอะไร มันก็สามารถตอบได้ทุกอย่าง แต่กระจกจะปรากฎออกมาในตอนกลางคืนเท่านั้น อีกทั้งต้องถามคำถามเวลาเที่ยงคืนตรง และเมื่อมีนักเรียนอยากรู้อยากลอง ทำตามเรื่องเล่าของโรงเรียน เรื่องที่ไม่มีใครคาดคิด จึงเกิดขึ้น

เลือกบท

ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า ภายในโรงเรียนนั้น มี''กระจกวิเศษ''ที่ไม่ว่าใครจะถามอะไร มันก็สามารถตอบได้ทุกอย่าง แต่กระจกจะปรากฎออกมาในตอนกลางคืนเท่านั้น อีกทั้งต้องถามคำถามเวลาเที่ยงคืนตรง และเมื่อมีนักเรียนอยากรู้อยากลอง ทำตามเรื่องเล่าของโรงเรียน เรื่องที่ไม่มีใครคาดคิด จึงเกิดขึ้น