School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า..เพื่อน
นักเขียน :
Clover Zero
อัพเดทล่าสุด: 12/05/2017
สถานะ: จบแล้ว
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

เพื่อน 2 คนใน กลุ่มของ ซิน ได้เข้ามาที่โรงเรียนตอนกลางคืนจนได้หายตัวไป จนทำให้พวก ขิม ต้องเข้ามาตามหาทั้ง 2 คน ในตอนกลางคืน สุดท้ายต้องตายทีละคน

เรียงตาม
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

เพื่อน 2 คนใน กลุ่มของ ซิน ได้เข้ามาที่โรงเรียนตอนกลางคืนจนได้หายตัวไป จนทำให้พวก ขิม ต้องเข้ามาตามหาทั้ง 2 คน ในตอนกลางคืน สุดท้ายต้องตายทีละคน