time of magic>the first god
สถานะ: -
อัพเดทล่าสุด: 11/01/2017
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก
3,302
0

เรื่องย่อ:

การเริ่มต้นของสกายเด็กผู้ที่ธรรมด๊าธรรมดาแต่กลับตูกนำไปพัวพันกับเรื่องที่อันตรายถึงกับทั้งโลกต้องจับตามอง

เลือกบท

ส่ง
ความ
คิด
เห็น ()

เรื่องย่อ:

การเริ่มต้นของสกายเด็กผู้ที่ธรรมด๊าธรรมดาแต่กลับตูกนำไปพัวพันกับเรื่องที่อันตรายถึงกับทั้งโลกต้องจับตามอง