Under The Sea (Secret love)
แว่นแก้วว
นักเขียน :
แว่นแก้วว
อัพเดทล่าสุด: 04/06/2018
สถานะ: ยังไม่จบ 1-2 ครั้ง/เดือน
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

"สกาย" มักหยุดมองไปที่ทะเลทุกครั้ง ขณะออกไปทำงานหรือกลับบ้าน

สิ่งที่เขามองนั้น กลับไม่ใช่ทะเล...

...แต่เป็นชายคนหนึ่งที่น่าหลงใหล  เสียจนตัวเขาเก็บเอาไปฝัน...

เรียงตาม
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

"สกาย" มักหยุดมองไปที่ทะเลทุกครั้ง ขณะออกไปทำงานหรือกลับบ้าน

สิ่งที่เขามองนั้น กลับไม่ใช่ทะเล...

...แต่เป็นชายคนหนึ่งที่น่าหลงใหล  เสียจนตัวเขาเก็บเอาไปฝัน...