X
X
Teach me? Teacher (Ookbee Comics Studio)
สถานะ: ยังไม่จบ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ละครั้ง
อัพเดทล่าสุด: 15/11/2017
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก
3,193
57
0
0

คำอธิบาย:

นายกฤษ ครูสอนโรงเรียนชื่อดังที่ได้ถูกไล่ออก ด้วยเหตุผลเพราะเขาเคี่ยวเข็ญนักเรียนหนักจนเกินไป จนกระทั่งเขาได้รับจดหมายเชิญไม่ทราบที่มา ได้เชิญให้เขาไปเป็นครูที่โรงเรียน 'ไร้ชื่อ' โดยที่เขาไม่รู้เลยว่า....มีบางอย่าง กำลังรอคอยเขาอยู่ที่นั่น!?

เลือกบท

ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

นายกฤษ ครูสอนโรงเรียนชื่อดังที่ได้ถูกไล่ออก ด้วยเหตุผลเพราะเขาเคี่ยวเข็ญนักเรียนหนักจนเกินไป จนกระทั่งเขาได้รับจดหมายเชิญไม่ทราบที่มา ได้เชิญให้เขาไปเป็นครูที่โรงเรียน 'ไร้ชื่อ' โดยที่เขาไม่รู้เลยว่า....มีบางอย่าง กำลังรอคอยเขาอยู่ที่นั่น!?