X
X
วันเกิดของฉัน (Ookbee comics studio)
ประเภท: สยองขวัญ
สถานะ: ยังไม่จบ ทุกสัปดาห์
อัพเดทล่าสุด: 27/09/2017
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก
8,967
21
0
0

คำอธิบาย:

เรื่องจริงของกลุ่มวัยรุ่นที่จะไปฉลองวันเกิดกัน นอกจากจะรู้ว่าวันเกิดของใครแล้ว ยังรู้วันตายของใครด้วย

เลือกบท

ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

เรื่องจริงของกลุ่มวัยรุ่นที่จะไปฉลองวันเกิดกัน นอกจากจะรู้ว่าวันเกิดของใครแล้ว ยังรู้วันตายของใครด้วย