Storyป่วนของ[พนักงานDelivery]
นักเขียน :
ND
อัพเดทล่าสุด: 15/04/2018
สถานะ: ยังไม่จบ
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

เร่ืองราวของสี่สหายชะชะช่าที่ทำงานเป็น[พนักงานDelivery] เรื่องราวป่วนๆของพวกเขาจะมีอะไรกันบ้าง ฝากติดตามกันด้วยนะคะ ปล. เรื่องนี้จะมาต่อแทนเรื่องDead by daylightนะคะ//คิดเรื่องเก่าไม่ออกT^T

เลือกบท

ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

เร่ืองราวของสี่สหายชะชะช่าที่ทำงานเป็น[พนักงานDelivery] เรื่องราวป่วนๆของพวกเขาจะมีอะไรกันบ้าง ฝากติดตามกันด้วยนะคะ ปล. เรื่องนี้จะมาต่อแทนเรื่องDead by daylightนะคะ//คิดเรื่องเก่าไม่ออกT^T