}
คงไม่ทัน (secret love)
วันที่โพสต์: 05/04/2017

เวลาไม่มีคำว่าสายเกินไปหากคุณได้บอกคำๆหนึ่งที่แสนสำคัญออกไป การบอกออกไปอาจจะดีกว่าการเก็บเอาไว้ในใจ เพราะบ้างทีคนที่เสียใจที่สุดอาจจะเป็นคุณ อย่าปล่อยให้ความกลัวบดบังความกล้าในตัวคุณ

ส่ง
ความคิดเห็น ()