พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานอุ๊คบีคอมิกส์
ชัดจนต้องลบ (OPPOR9s)
วันที่โพสต์: 26/04/2017

นางสาวธัญญลักษณ์ อภัยพัฒน์

ปี1 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

e-mail : x.zill@outlook.com