พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานอุ๊คบีคอมิกส์
ชัดจนเหมือนยืนอยู่ข้างหน้า (Oppo R9s)
วันที่โพสต์: 27/04/2017

ผู้วาด : น.ส. พรทิพา สาระสันต์ ชั้นปีที่ 1

คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา นิเทศศิลป์

อีเมล : mis_fon_33@hotmail.com