พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานอุ๊คบีคอมิกส์
เฉียบ... (OppoR9s)
วันที่โพสต์: 27/04/2017

นางสาวปพิชญา  สวัสดิ์ภาพ  ชั้นปีที่1 

คณะ ศิลปกรรมศาสตร์  สาขา  การออกแบบนิเทศศิลป์

อีเมล papichayanat@gmail.com