พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานอุ๊คบีคอมิกส์
อ้าว.. (OPPO R9s)
วันที่โพสต์: 27/04/2017

นางสาวณัฐสุชา ยุวบุตร

ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

E-mail: bellbabalala@gmail.com

Tel: 093-874-9050