พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานอุ๊คบีคอมิกส์
ชัดทะลุจอ(OPPO R9s )
วันที่โพสต์: 28/04/2017

นาย ภัทรมนัส บ่วงราบ 

นักศึกษาชั้นปี1 คณะศิลปกรรม สาขอการออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail: earth2219@gmail.com