พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานอุ๊คบีคอมิกส์
กล้องชัด...ยิ่งถ่ายก็ยิ่งสวย (OPPO R9s)
วันที่โพสต์: 28/04/2017

น.ส.อภิสรา ตั้งประเสริฐ

ชั้นปีที่1 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโลโนยีราชมงคลธัญบุรี