พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานอุ๊คบีคอมิกส์
หืมม..( OPPO R9s )
วันที่โพสต์: 28/04/2017

น.ส สิตานัน  ชุติวรเจริญชัย ชั้นปีที่ 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
contract : sitanun sita