}
ล้มกลิ้ง ลิงลากหมา---
วันที่โพสต์: 02/05/2017

ล้อ ขำกลิ้ง ลิงกับหมา ค่ะ

ลิง - บาบาเรี่ยน รักเรียนเขียนอ่าน (ตัวละครของเราเอง)

กล้วย - พงศ์ภรณ์ พิจิตขจร (ขุนไกร) [ตัวละครของเพื่อน]

หอก - ตะเข็บ ชายแดน (ผ่ามๆ) [ตัวละครของเพื่อน]

หมา(ลิบๆ) - นิอาเร รูวาช (ตัวละครของเราเอง)

ส่ง
ความคิดเห็น ()