}
Hide (Secret Love)
วันที่โพสต์: 14/05/2017

แม้การปิดบังตัวตนจะเป็นเรื่องที่ไม่สมกับเป็นลูกผู้ชาย

แต่นั่นเป็นความกล้าอย่างถึงที่สุดของฉันแล้ว...

ส่ง
ความคิดเห็น ()