}
เธอทำให้ฉันรู้สึก (Secret love Contest)
วันที่โพสต์: 19/05/2017

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ล่ะวัน อาจจะมาจากเธอไม่ทั้งหมด แต่ร้อยล่ะ 99.99%... เธอเป็นสาเหตุโดยไม่ต้องสงสัย แม้ตัวเธอเองอาจไม่เคยที่จะนึกรู้....

ส่ง
ความคิดเห็น ()