}
สายตายาว (Secret love Contest)
วันที่โพสต์: 15/05/2017

เธอสายตายาวรึไง มองคนที่อยู่ไกลๆอยู่ได้

ไปตัดแว่นซะ... สายตาจะได้สั้นลง แล้วมองเห็นคนใกล้ๆอย่างฉันบ้าง

ส่ง
ความคิดเห็น ()