}
FORBIDDEN (Secret Love Contest)
วันที่โพสต์: 15/05/2017

"เทวา" และ "ซาตาน"

"แสงสว่าง" และ "เงามืดมิด"

สองเส้นทางที่ไม่มีวันมาบรรจบกันก่อกำเนิดเป็น "ความรักต้องห้าม (forbidden love)"

 

ส่ง
ความคิดเห็น ()