พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานอุ๊คบีคอมิกส์

จะเขียนงานให้สนุกๆทุกคนได้อ่านและมีความสุข

ความ
คิด
เห็น ()