พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานอุ๊คบีคอมิกส์

Digital Artist / Newbie Writer
ESTP 8w7 Sx/So 

Sun Aries, Moon Sagittarius, AS Gemini

Thai,English & Minoinese

ความ
คิด
เห็น ()