พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานอุ๊คบีคอมิกส์

อย่าลืมกินปากกากันทุกวันนะ

   f:ArisaraFANART

ความ
คิด
เห็น ()