พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานอุ๊คบีคอมิกส์

สวัสดี! สวัสดี! สวัสดี! สวัสดี!

โปรดเรียกเราว่า ขนอุย....

ความ
คิด
เห็น ()