YALLY ใครก็ไม่รู้มาชอบผม
ชะอมไข่
นักเขียน :
ชะอมไข่
อัพเดทล่าสุด: 31/05/2018
สถานะ: ยังไม่จบ
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

แยลลี่ แอพไร้ตัวตนที่ใครก็สามารถมาบ่น มาระบาย และขอความปรึกษาได้ด้วยการไม่รู้จักอีกฝ่าย แยลลี่เป็นแอพที่โหลดมาคุยกันกันยามว่างหรือยามเหงา....... ผมก็แค่อกหักแล้วโหลดมาเล่นแก้เฮิร์ท แล้วใครกันมาหลงรักผมเต็มไปหมด???
เรียงตาม
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

แยลลี่ แอพไร้ตัวตนที่ใครก็สามารถมาบ่น มาระบาย และขอความปรึกษาได้ด้วยการไม่รู้จักอีกฝ่าย แยลลี่เป็นแอพที่โหลดมาคุยกันกันยามว่างหรือยามเหงา....... ผมก็แค่อกหักแล้วโหลดมาเล่นแก้เฮิร์ท แล้วใครกันมาหลงรักผมเต็มไปหมด???