}
[Program Girl] Camfrog
วันที่โพสต์: 26/09/2015

Camfrog

เป็นสาวโปรแกรมแชท
ผู้พยายามวางตัวว่าเป็นโปรแกรมใสๆ ใช้เพื่อการสื่อสารแบบเห็นหน้าเห็นตาธรรมด๊าธรรมดา

แต่เมื่อเจออะไร 18+ 
มาดที่เคยวางตัวมาทั้งหมดจะพังเป็นผุยผงไม่มีชิ้นดี......
กลายเป็นอิแม่คิโม่ยระยะสุดท้าย.....

(จะรีบเปิดจอ(โปรแกรมตัวเอง)เข้าไปทันที เมื่อมีคนจะถอด---------)

ส่ง
ความคิดเห็น ()