}
[Program Girls] Safari
วันที่โพสต์: 04/02/2017

Safari

สาวเรียบหรู คุณหนู สุภาพ งานชัวร์ มั่นคง 
หน้านิ่ง แต่มีอีโก้ยียวนกวนโอ้ย
เป็นสาวมีความมั่นใจในตัวเอง เกทับสาวเบราเซอร์ที่เหลือเป็นระยะๆ

เคยอาศัยอยู่ละแวกเดียวกับพวกโครม หมาไฟ ไออี 
แล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่อีกเมือง(Mac)ถาวร 
(ยกเลิกพัฒนาของในวินโดว์)

ส่ง
ความคิดเห็น ()