}
Eternal Mace
วันที่โพสต์: 09/10/2018
Eternal Mace คืออาวุธที่ใช้ทุบครับ คล้ายๆค้อน และมีอุปกรณ์ช่วยต่อสู้ ก็คือเส้นๆที่ออกมานั่นแหละครับ
ส่ง
ความคิดเห็น ()