}
รวมออริหูหมา(?)
วันที่โพสต์: 17/03/2015

(หมา)จิ้งจอก) // กิงโกะ
(เทนกุ)หมาป่าขาว // โรวเงะ 
หมาไซบีเรียนฮัสกี้ // ฮัสกี้(ชื่อสิ้นคิด) 
หมาบ้านพันธุ์ผสม // (ยังไม่มีชื่อ) 
(หมา)จิ้งจอก // โคทาคุ 

ส่ง
ความคิดเห็น ()