- Coin
- Key
เติมเหรียญ
เติมเหรียญผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. ผ่านช่องทาง SMS พิมพ์ข้อความ แล้วส่งไปที่หมายเลข

2. ผ่านช่องทาง IVR โดยกด

ค่าบริการครั้งละ บาท ได้ครับ เหรียญ

* ใช้ได้บนเว็บไซต์และระบบ Android เท่านั้น

รหัสนี้ใช้ได้ถึงวันที่ เวลา
ย้อนกลับ
เติมเหรียญผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. ผ่านช่องทาง SMS พิมพ์ข้อความ แล้วส่งไปที่หมายเลข

2. ผ่านช่องทาง IVR โดยกด

ค่าบริการครั้งละ บาท ได้ครับ เหรียญ

* ใช้ได้บนเว็บไซต์และระบบ Android เท่านั้น

รหัสนี้ใช้ได้ถึงวันที่ เวลา
ย้อนกลับ